Kurumsal iş uygulamaları en çok KOBİ’lerin süreçlerini etkiliyor
Kurumsal iş uygulamaları en çok KOBİ’lerin süreçlerini etkiliyor
Kurumsal iş uygulamaları en çok KOBİ’lerin süreçlerini etkiliyor

Kurumsal iş uygulamaları en çok KOBİ’lerin süreçlerini etkiliyor

Büyük işletmeler kuruluştan itibaren şirket yönetimini sağlayacak iş uygulamaları yatırımını yaparken KOBİ’ler büyümeleri ile paralel olarak iş süreçlerini kurumsal uygulamalar ile gerçekleştirmeye başlıyor. Şirketlerin bu sürece girmesi iş akışlarına disiplin kazandırmayı sağlamakla beraber iş gücü tasarrufu, müşterilerine daha iyi hizmet sunmak, orta ve uzun vadede işletme maliyetlerinin düşürülmesi gibi çok önemli avantajlar sağladığını görebiliriz.

Mobil dünyanın iş hayatına en büyük kazancına geldiğimizde ise; bunun yer ve zaman bağımsız hareket edebilme özgürlüğü olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle yöneticilerin iş süreçlerine onay vermesi, takip etmesi, hızlı rapor alabilmesi gibi işlevleri mobil uygulamalara taşıyarak iş süreçlerinin daha hızlı ilerlemesini ve diğer yöntemler ile gerçekleşen iletişim hatalarının artık yaşanmamasını sağlayabilmekteyiz.  Günümüzde bu özellikler iyi bir kurumsal yazılım – mobil uygulama entegrasyonu ile kolaylıkla sağlanabilir hale gelmiş durumda.

Şirketlere bulut konusunda zaman gerekiyor

Bulut bilişimin kurumsal şirketlere uygulanması zaman ve bazen ciddi altyapı değişiklikleri gerektiren bir değişim. Bu nedenle şirketlerin bulut bilişime geçmesi bilgi işlem süreçlerinde yapılacak yenilenmelerle birlikte zaman içerisinde gerçekleşecek gibi görünüyor.

Kurumların iş uygulamalarını mobil uygulamalar ile çalışır hale getirmesi ise sadece kurumun mevcut iş uygulamasının diğer yapılara ne kadar açık olduğu ile ilintili. Kurumsal iş uygulama süreçlerini sorunsuz yürüten şirketlerin süreçlerini mobilize etmeleri çok daha hızlı ve düşük maliyet ile gerçekleştirmeleri mümkün. Bunu aynı zamanda süreçlerin mobilize edilmesi sırasında mevcut iş modellerinin revize edilmesi açısından bir fırsat olarak da değerlendirebiliriz.