Büyük verinin üreticisi mi tüketicisi mi?
Büyük verinin üreticisi mi tüketicisi mi?

Büyük verinin üreticisi mi tüketicisi mi?

Büyük verinin üreticisi mi tüketicisi mi?

Mobil uygulamalar bir yandan büyük veri için eş zamanlı yer ve kullanım bilgisi toplarken bir yandan da uygulamalar içinde bu veriyi kullanıyor.

Müşteri memnuniyetini ve güvenliğini ön planda tutarak mobil uygulamalarını tüketicilerine sunan şirketler, teknolojinin getirdiği ‘konum belirleme’ özelliği, müşteri bilgileri ve iş zekâsını birlikte kullandıkları noktada hedef kitleye istedikleri zamanda ulaşabilmenin avantajıyla da daha etkin pazarlama ve satış imkânına sahip oluyorlar. Kişisel konum bilgilerini son kullanıcının CRM verisi içerisinde tutulması ve buradaki bilgilerin ayrıştırılarak segmente edilmesi sonucunda da kişilerin yönelimleri ortaya çıkacağı için, sadakat kurguları, teklif yönetimleri planlanabiliyor.
Konum verisi bilgisi, hareketli konumları, bölgesel dinamikleri sunarak şirketlerin satış stratejileri geliştirmelerini sağlanıyor. İnnova Telco ve Mobil Çözümler Yöneticisi Tankut Yılmaz “Kişilerin ihtiyaçlarına ve yönelimlerine göre yaklaşıldığında ise, bu direkt olarak gelire dönebilecek satış modellerini doğurur. Mobil uygulamalar hem bu verilerin elde edilmesi aşamasında hem de elde edilmiş bu kıymetli verilerin yorumlanarak kullanılması aşamasında yer alır” diyor. Önümüzdeki dönemlerde ancak konum bilgisinin elde etmekten öte işleyen ve uçtan uca ihtiyaçları karşılayan ürünlerin tercih edileceğini öngörüyor. BT Kurumsal Bilgi Sistemleri Kurucusu Berkan Teksöz’e göre tüm dünyada henüz emekleme çağında olan konum verilerinin kullanılmasına dayalı çalışmalar ciddi bir gelecek vaat ediyor.”
Müşterilerine her kanal için farklı geri dönüşler sağlanması önceliğine sahip olan kurumlar mobil CRM verisini de özel hizmet ve servisler geliştirerek kişiselleştirilmiş yeni önerilere dönüştürüyor. Smartface CTO’su Osman Çelik “Her zaman olduğu gibi işin en önemli kısmı tabii ki, toplanan verilerin doğru işlenmesi ve doğru sonuçların ortaya çıkartılması aşamasında gizli” diyerek veri analizinin önemini vurguluyor.
Lokasyon tabanlı her şirketin çalışma listesinde üst sıralarda yer aldığını söyleyen Mobinex Operasyon Yönetim Müdürü Alper Cumhur Albayrak, büyük verinin tüketicisi olmayan mobil çözümleri kısa ömürlü görüyor. Microsoft Türkiye Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç, “Özellikle Windows Phone 8.1 gibi küçük taşınabilir cihazlarda yüksek pil tüketimi gerektiren GPS konum bilgisinin yanı sıra düşük pil tüketimli Bluetooth düşük enerji özelliklerinin birçok kullanım senaryosu mevcuttur. Bu senaryolarda kişinin seyahat alışkanlıklarından ilgilendikleri bir vitrinin başında bekleme süresine kadar, kendi başına çok fazla anlam içermeyen veriyi kümelemek ve depolamak gerektiğini anlatıyor. Öncelikle müşterinin ihtiyacına göre bir uygulamayı açması ve ihtiyacına göre bir arama yapması sonucu konum bazlı sunulacak bilgiler çok daha fazla kabul görebilir. İnsanlar konumlarının takip edilmesinden hoşlanmadıkları gibi, istedikleri zaman bulundukları yeri ve yaptıklarını paylaşmakta çok daha rahat davranmaktadırlar. Bu bilgiler büyük verinin oluşmasında önemli bir katkı yaratır. Uygulamalar bu büyük verinin tüketicisi olarak akıllı bilgiler sunmalıdır” diyor.
Mobil, bulut ve büyük veri ayrılamaz
Monitise MEA CEO’su Fatih İşbecer mobil uygulamaların büyük verinin hem üreticisi hem de tüketicisi olduğunu ifade ediyor. “Yapılan uygulamalar kullanıcılar içindir. Bu nedenle kullanıcıyla temas eden her uygulama direkt veya dolaylı yoldan kullanıcı bilgilerini üretir ve uygulama içinde kullanır.”
Defne Genel Müdürü Oğuz Haliloğlu “Büyük veriyi kullanıcı verisi olarak tanımlarsak, mobil uygulamalar en önemli veri üreticisi olmaktadır” sözleriyle uygulamaların büyük veriyle çift yönlü ilişkisine değiniyor. Mobil uygulamaların büyük verinin üreticisi ya da tüketicisi olması konusunda KoçSistem Ar-Ge ve İş Uygulamaları Danışmanlık Direktörü Ömer Özgür Çetinoğlu mobil, büyük veri ve bulut teknolojilerinin birbirlerini besleyen bir döngüdür diyor. Çetinoğlu, “Biz, mobil, bulut ve büyük veriyi bir ekosistem olarak görüyoruz ve bu 3 ana teknoloji eğilimini birbirinden ayırmak ya da bir girdi-çıktı ilişkisi içinde kesin çizgilerle ayırmanın çok mümkün olmadığını düşünüyoruz. Zaten müşterilerimize sunduğumuz çözümlerde de ağırlıklı olarak bu ekosistemin tamamını kapsayacak şekilde uçtan uca bir yaklaşım benimsiyoruz” diye ilave ediyor.
Mobil uygulamalar, veriyi gerçek zamanlı olarak toplayabilmesi, değerlendirebilmesi ve paylaşabilmesi noktasında büyük verinin oluşturulmasına önemli bir katkı sağlıyor. Konum verilerinin kullanılabildiği mobil uygulama modellerinde müşteriye ihtiyaç duyduğu anda ve yerde doğru hizmet ve teklifin sunulabiliyor. Avea Mobil Bağlantı Direktörü Baran Yurdagül de “ Eş zamanlı ticari kampanyalar üretme potansiyeli bakımdan mobil uygulamalar, büyük verinin üreticisi olması durumuna karşın bu veriyi doğru tüketebildiğinde de gelir modeline pozitif bir dönüş sağlayabilir konumdadır” diyor.
Mirsis Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Gül Düzgider ise “Mobil uygulamalar kesinlikle büyük verinin üretisicisidir çünkü, her satın alma bir veri oluşturur. Bu veriler zamanla artarak büyük veri dediğimiz alanın içerisine dahil olur” diyor. Mobil uygulama kullanımı paralelinde ortaya çıkan veri yoğunluğu büyük verinin analiziyle farklı iş modellerine dönüştürülüyor ve katma değer sağlıyor. Vizyon Arge Satış Müdürü Sinem Tirkeş, “Son zamanlarda şirketler mobil uygulama verileri üzerinden farklı pazarlama modülleriyle yeni iş modelleri oluşturmuşlardır. Mobil verinin sağladığı zengin veri bilgisi sayesinde konum verileri kullanılarak tüketici odaklı kampanyalar yapılmaktadır. Burada en önemli husus kişisel ve önemli verinin güvenliği ve gizliliğinin sağlanması ile ilgili gerekli altyapı ve hukuki düzenlemelerin sağlanması gerekliliğidir” diyor.
TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “Müşteri konum verilerinin alınabilmesiyle CRM bağlantılı uygulamaların analiz ettiği segmentlere yönelik projeler ve çalışmalar anlık olarak müşteriye sunulabiliyor. Müşterinin kurum ve markalarla etkileşiminde zamanlama çok önemli. Anlık olarak uygulama içinden gönderilen bildirimlerle müşteriyi ürün ve hizmet satın almaya yönlendirmek mümkün olabiliyor. CRM bağlantılı mobil uygulamalar, kullanıcılardan verinin toplanması ve verinin bankadaki sistemlere aktarılmasına yarıyor” diye vurguluyor.

Ölçsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Burak Sondal

BÜYÜK VERİ AKILLI BİLGİLER SUNMALI

Müşterinin ihtiyacına göre bir uygulamayı açması ve ihtiyacına göre bir arama yapması sonucu konum bazlı sunulacak bilgiler çok daha fazla kabul görüyor. Ölçsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Burak Sondal “İnsanlar konumlarının takip edilmesinden hoşlanmadıkları gibi, istedikleri zaman bulundukları yeri ve yaptıklarını paylaşmakta çok daha rahat davranmaktadırlar. Bu bilgiler büyük verinin oluşmasında önemli bir katkı yaratır. Uygulamalar bu büyük verinin tüketicisi olarak akıllı bilgiler sunmalıdır” diyor.

Nokia Türkiye Portföy ve Ürün Pazarlama Müdürü Timuçin Şentürk

Mobil uygulamalar büyük veriye önemli katkı sağlıyor

“Mobil uygulamalar, veriyi gerçek zamanlı olarak toplayabilmesi, değerlendirebilmesi ve paylaşabilmesi noktasında büyük verinin oluşturulmasına önemli bir katkı sağlıyor. Toplanan verilerin değerlendirilmesi sonrasında yine gerçek zamanlı olarak uygulamaya yani kullanıcıya ulaşması ise aynı verinin tüketilmesi anlamına geliyor. Süreç kendini besliyor. Bu süreci en verimli şekilde yönetebilen çözüm ve uygulamaların ayakta kalması da bunun ispatı. Konum verilerinin kullanılabiliyor olması reklam, kâr paylaşımı, lojistik yönetimi ve ödeme çözümlerinin mobilizasyonu vb. alanlarda önemli yenilikler getirecek. Şirketlerin belirledikleri iş modellerini gözden geçirmelerini gerektirecek.”

OBASE Genel Müdürü Dr. Bülent Dal  

Analitik yaklaşımlar yeni gelir modelleri yaratıyor

Akıllı mobil cihazlardaki GPS, kamera, ses aktivasyonu, dokunmatik ekran gibi özellikler ile büyük veri kitlelerinden istenilen bilgiyi almak her geçen gün kolaylaşmaktadır. iBeacon, arttırılmış gerçeklik (augmented reality) gibi teknolojiler ve “deep learning” gibi analitik yaklaşımlar, tüketicileri tanımak ve davranışlarını anlayabilmek adına önemli veri kaynağı üreticisi olarak hayatımızda yerlerini aldı. Tüm bunlar şirketlere iş zekası araçları ile müşteri hakkında istenilen bilgiye erişebilme ve yeni gelir modelleri yaratma imkanları sunmaktadır.“