BT Kurumsal Bilişim Hizmetleri

Hakkımızda

Başarıya giden yolun profesyonel ilkelere bağlı olmaktan geçtiğinin bilincindeyiz.
Bu nedenle en küçükten en büyüğüne her projede aşağıdaki ilkelere bağlı kalmaya özen gösteririz.

Müşteri Memnuniyeti

Etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunarak, sadece iş ortaklığından doğan yükümlülükleri yerine getirmenin ötesinde, yapıcı tutumlar sergileyerek, müşterilerimizin memnuniyetinde süreklik sağlarız.

Müşteri Memnuniyeti

Sonuç Odaklılık

Kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarımızda, işin niteliği ve niceliği karşısında daima ‘Sonuç Odaklı’ çalışırız. İş yapış tarzımızın en önemli dinamiklerinden biri ‘Sonuç Odaklı Çalışma’ dır.

Sonuç Odaklılık

İş Ahlakı

Piyasa ekonomisi ilkelerine inanır ve bu ilkelere bağlı hareket ederiz. Müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve rakiplerimize karşı dürüst, doğru, açık ve tutarlı olmaya önem veririz. Tüm işlerimizin hukuka, genel iş ahlakı ve prensiplerine uygunluğunu gözetiriz.

İş Ahlakı

Yenilikçilik

Etkin araştırma ve geliştirmenin, günümüzün hızlı değişen ortamında rekabetçi olabilmenin temel bileşeni olduğuna inanırız. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yeni ürünler yaratmak, mevcut ürünlerimizi daha yetenekli kılmak, ya da değişen teknoloji ve platformlara uyum sağlamak için kaynaklarımızın en büyük bölümünü araştırma ve geliştirmeye ayırırız.

Yenilikçilik

Verimlilik

Ürün ve hizmetlerimiz, müşterilerimizin işletmelerinde verimlilik artışı sağlamaya odaklanmıştır. Her sektörün, her işletmenin kendine özgü yapısını ve çağdaş yönetim tekniklerini gözeterek, işletmelerin daha üretken, daha karlı olabilmesi için gerekli bilişim araç, gereç ve hizmetlerini müşterilerimize sunarız.

Verimlilik

Güvenilirlik

Dürüst çalışma anlayışı ve iş ahlakına uygun davranarak, beklentilere zamanında yanıt vererek, güvene dayalı ilişkiler geliştirir, verdiğimiz sözü yerine getiririz.

Güvenilirlik

Misyonumuz

Türkiye bilişim pazarının gelişimine, Türkiye’nin bilgi gücüyle kalkınmasına katkıda bulunmak. Uluslararası pazara açılmak. Türkiye’nin dünya bilişim pazarında daha etkin bir konumda olmasına katkıda bulunmak. Yenilikçi bir teknoloji şirketi olarak kesintisiz inovasyon ile yarattığı değeri sürekli artırmak. Sektörü ilgilendiren kurum ve kuruluşlarla kurduğu iş birlikleri ile sektörün gelişimine destek olmak. Tamamı kendi bünyesinde kadrolu çalışan genç, dinamik, vizyoner ekibi ile her projede yüzde 100 başarı hedefi ile çalışmak.

Misyonumuz

Vizyonumuz

Sunduğu kurumsal yazılım çözümleri, proje yönetimi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile şirketlerin bilgi teknolojisinin nimetlerinden daha fazla yararlanmalarını, böylelikle etkinlik ve verimliliklerini artırmaları sağlamak.

İleri teknolojinin şirketlerin gelişiminde ve rekabet güçlerinin artırılmasına bir kaldıraç görevi görmesini mümkün kılmak.

Yenilikçi, yaratıcı ve kalıcı teknolojik çözümler sunarak fark yaratan, yüksek katma değerli projeler gerçekleştirmek.

Vizyonumuz