Yazılımın bakıma ihtiyacı yok mu?
Yazılımın bakıma ihtiyacı yok mu?

Yazılımın bakıma ihtiyacı yok mu?

Yazılımın bakıma ihtiyacı yok mu?

Kurumsal yazılım sistemleri, ister şirkete özel tasarlanmış olsun, ister hazır paket yazılımlar olsun, zaman içinde kurumun farklılaşan iş dinamiklerine, pazardaki eğilimlere uygun olarak yeniden şekillendirilen iş yapış biçimlerine göre değişime ihtiyaç duyarlar. Bu son derece normal değişim ihtiyacını kurum içinde doğru bir şekilde tespit etmek ve gerektiği zamanda yazılım düzenlemelerinin yapılmasını sağlamak uzun zamanda operasyonel başarılara büyük katkı sağlar. Sahip olunan yazılım çözümlerinin düzenli bakımlarının yapılması ve şirket devinimine ayak uydurması da en az süreç değişimlerinin takibi kadar önemlidir. 

Kurumsal yazılım çözümleri günümüzün ileri teknolojik olanakları doğrultusunda elbette esnek temeller üzerinde inşa ediliyor. Ve şirketlerin büyümelerine / iş akış şekillerinin değişmesine göre yeniden yapılandırılabilir, esnek biçimde tasarlanıyorlar. Eğer böyle bir yazılım alt yapınız varsa sonradan yapılacak tüm geliştirme, ekleme ve farklılaştırmalar için toplam yatırım maliyetiniz de azalacak demektir.

Kurumsal yazılımın tek bir sefer satın alınacağı yönünde yaygın bir kanı var. Ne yazık ki yazılım yatırımı tek seferlik bir yatırım değil. Bu bakış açısı satın alınan yazılımın değişen dünya karşısında bir süre sonra ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmesini  ve yazılımın bir köşeye itilerek yeni arayışlara girilmesi sonucunu doğurmakta. Bu durum, mevcut yazılıma gerekli bakım ve yeni geliştirme hizmetlerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılması ile kıyaslandığında şirkete daha büyük bir maliyet getirmekle beraber başarısı deneyimlenmemiş bir risk oluşturmaktadır.

Tüm bu durumlarla karşılaşmamak için yapılması gereken temel kuralları şöyle özetleyebiliriz:

  • Öncelikli olarak her şeyin başı doğru yazılım çözümünü seçmek!
  • Yazılımı şirket ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirmek, yazılımın size bu olanağı sunabiliyor olması büyük önem taşıyor.
  • Temin edilen yazılımın yıllık bakım anlaşmalarını detaylı bir şekilde inceleyerek ihtiyaca uygun bir hizmet anlaşması yapmalısınız.
  • En az yıllık periyotlar ile iş süreçlerinin yeniden analiz edilmesini sağlayarak gerekli değişimleri yazılım üzerinde sağlamalısınız.
  • Yazılımın gerektirdiği donanım, network ve güvenlik gereksinimlerini periyodik olarak sınamalı ve gerekli önlemleri almalısınız.

Tüm bu kurallar başlangıçta düzenli bir maliyete neden olsa da, uzun vadede şirket menfaatleri açısından çok daha karlı bir duruma dönüşecektir.